Khi nào nên bắt đầu học autocad

Khi nào nên bắt đầu học autocad

Học autocad là điều hết sức cần thiết đối với những người làm trong lĩnh vực Kiến Trúc, Xây Dựng (kể cả thiết kế và thi công), Giao Thông (Cầu Đường – Đường Thủy), Thủy Lợi… Tuy nhiên thời điểm

Làm dự toán có cần học autocad hay không?

Làm dự toán có cần học autocad hay không?

Học autocad là một trong những vấn đề quan trọng với Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư Xây Dựng hay Kỹ Sư Giao Thông, Thủy Lợi. Tuy nhiên làm dự toán xây dựng có cần thiết phải học và biết phần

Lệnh nào được sử dụng nhiều nhất trong autocad?

Lệnh nào được sử dụng nhiều nhất trong autocad?

Học autocad và thực hành autocad là 2 vấn đề cần được tiến hành một cách song sóng và liên tục. Nếu chỉ học không nhưng không thực hành thì khó có thể nắm bắt được hết những cái hay,

Học autocad cơ bản

Học autocad cơ bản

Học autocad là một vấn đề  quan trọng đối với sinh viên thuộc các chuyên ngành Kiến Trúc, Xây Dựng, Giao Thông, Thủy Lợi, Cơ Khí,… và những kỹ sư, Kiến Trúc sư đang đi làm. Bởi vì thật khó

%d bloggers like this: